სიახლეები

სახელმწიფო ჯილდოებზე გამოყოფილი თანხა
სახელმწიფო ჯილდოებზე გამოყოფილი თანხა

თარიღი: 30-აპრილი-2008

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად, მიმდინარე წლის 24 აპრილის საქართველოს მთავრობის №256 განკარგულების თანახმად, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 29 600 ლარი

სათამაშო ბიზნესის სფეროდან მიღებული შემოსავლები
სათამაშო ბიზნესის სფეროდან მიღებული შემოსავლები

თარიღი: 23-აპრილი-2008

2008 წლის იანვარ-მარტის პერიოდში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სათამაშო ბიზნესის რეგულირების სამმართველოს მიერ გაიცა 268 ნებართვა. მოსაკრებლის სახით ბიუჯეტში გადახდილმა თანხამ შეადგინა 12 714 000 ლარი, რაც 19%-ით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს.

იანვარ-მარტის ბიუჯეტის საპროგნოზო პარამეტრი 95.2 მლნ ლარით გადაჭარბდა
იანვარ-მარტის ბიუჯეტის საპროგნოზო პარამეტრი 95.2 მლნ ლარით გადაჭარბდა

თარიღი: 21-აპრილი-2008

საქართველოს 2008 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის სულ შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 385.1 მლნ ლარით, მობილიზებულ იქნა 1 480.3 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.9%, რაც 17.0%-ით აღემატება 2007 წლის შესაბამის პერიოდში მობილიზებულ თანხებს.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი

თარიღი: 18-აპრილი-2008

2008 წლის იანვარ-მარტში პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვა 1 420.6 მლნ ლარს შეადგენს.

აქციზური მარკების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები
აქციზური მარკების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები

თარიღი: 17-აპრილი-2008

2008 წლის იანვარ-მარტის პერიოდში აქციზური მარკების მოთხოვნით, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში შევიდა 679 განაცხადი. სულ, რეალიზებულია 114 985 047 ცალი აქციზური მარკა, რის შედეგადაც აქციზის გადასახადის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებულია 47 868 577.33 ლარი.

საგარეო ვალის ოდენობა 2008 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
საგარეო ვალის ოდენობა 2008 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

თარიღი: 15-აპრილი-2008

2008 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი და სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტების საერთო ოდენობა 1, 870,009 ათასი დოლარია. გასულ თვესთან შედარებით, აშშ დოლარში გამოხატული საგარეო ვალის მოცულობის ზრდა, ძირითადად გამოწვეულია კრედიტის ვალუტის (EUR და SDR) კურსის გამყარებით დოლართან მიმართებაში.

ნავთობპროდუქტების დაბეგვრიდან მიღებული შემოსავლები
ნავთობპროდუქტების დაბეგვრიდან მიღებული შემოსავლები

თარიღი: 10-აპრილი-2008

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, 2008 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტებიდან მობილიზებულია 90623020 ლარი, რაც გასული წლის მაჩვენებელზე 18828923 ლარით ანუ 26%-ით მეტია (2007 წლის იანვარ-მარტში იმპორტირებული ნავთობპროდუქტებიდან მობილიზებულმა თანხამ შეადგინა 71794097 ლარი).

ფინანსთა სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი ჰოლანდიაში
ფინანსთა სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტი ჰოლანდიაში

თარიღი: 07-აპრილი-2008

ჰოლანდიის ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივითა და სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმების მხარდამჭერი პროექტის ფინანსური მხარდაჭერით, მიმდინარე წლის 29 მარტიდან 3 აპრილამდე ჰოლანდიაში მიწვეული იყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის თანამშრომელთა ჯგუფი.

დავების განხილვის საბჭოს შედეგები
დავების განხილვის საბჭოს შედეგები

თარიღი: 04-აპრილი-2008

ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს მიერ, 2008 წლის მარტში განხილულია 86 საჩივარი, საპრეტენზიო თანხამ 28321956 ლარი შეადგინა.

სახაზინო სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი დაინიშნა
სახაზინო სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი დაინიშნა

თარიღი: 02-აპრილი-2008

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ლადო გურგენიძის 2008 წლის 28 მარტის №111 ბრძანების საფუძველზე, ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სახაზინო სამსახურის უფროსად დაინიშნა კახა სეხნიაშვილი.