სახაზინო ობლიგაციების №45 აუქციონის შედეგები

თარიღი: 17-ნოემბერი-2010

მიმდინარე წლის 17 ნოემბერს გაიმართა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების №45 აუქციონი.

ფინანსთა სამინისტრომ აუქციონზე 20 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 731 დღის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები გაიტანა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 7 კომერციულმა ბანკმა. ბანკების მხრიდან მოთხოვნამ შეადგინა 67 300 000 ლარი. მიღებული განაცხადების რაოდენობამ 45 შეადგინა, აქედან დაკმაყოფილდა 10.

აუქციონის შედეგით, დაფიქსირდა შემდეგი საპროცენტო განაკვეთები: მინიმალურმა 14.25%, მაქსიმალურმა 14.75%, ხოლო საშუალო შეწონილმა 14.394% შეადგინა. 

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების №46 აუქციონი საქართველოს ეროვნულ ბანკში მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს გაიმართება. ფინანსთა სამინისტრო აუქციონზე 5 მლნ ლარის ოდენობის სახაზინო ვალდებულებების გამოშვებას გეგმავს.