„ვისაუბროთ ეკონომიკაზე“

თარიღი: 12-აპრილი-2012

„ვისაუბროთ ეკონომიკაზე“ - ამ სახელწოდებით საჯარო დისკუსია ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან და პროფესორ-მასწავლებლებთან გამართა.

დისკუსიის ფორმატი საშუალებას იძლევა, შედგეს ღია და ინტერაქტიული მსჯელობა, საქართველოს განვითარების უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში განხორციელებულ და განსახორციელებელ ეკონომიკურ რეფორმებზე და გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივებზე.

განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო მთავრობის ინიციატივები, რომლებიც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ისახავს მიზნად. საგზაო, ურბანული დარეგიონული ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება, სამრეწველო და ტურისტული ბიზნესის განვითარება, ენერგოსექტორში ახალი სიმძლავრეების შექმნა, აგრარული სექტორის განვითარებისთვის წინაპირობების შექმნა, კერძო სექტორის განვითარებაზე მიმართული ეფექტური ბიზნეს გარემოს შექმნა - ყველა ამ ატრიბუტის ერთობლიობა განაპირობებს საქართველოს თანმიმდევრულ ჩამოყალიბებას რეგიონულ სავაჭრო და ეკონომიკურ ცენტრად და ზრდის  უცხოელ ინვესტორთათვის ქვეყნის მიზიდულობას. 

ფინანსთა მინისტრის განმარტებით, ეკონომიკური ზრდის სტაბილურად მაღალი ტემპების შენარჩუნების უმთავრესი მიზანია - დასაქმება და მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, უზრუნველყოფა იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდის დადებითი შედეგები იგრძნოს თითოეულმა მოქალაქემ საკუთარი ოჯახის მაგალითზე. „სტუდენტებს მივაწოდე დეტალური ინფორმაცია იმ ეკონომიკურ, ფისკალურ, ფინანსურ ტენდენციებზე, რომელიც დღეს გვაქვს ქვეყანაში. გავეცანი მათ მოსაზრებებს, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ უფრო სწრაფად მივაღწიოთ ჩვენს ძირითად ამოცანას - ესაა დასაქმება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. ზოგადად, ფისკალური პოლიტიკის წარმატებულობა გამომდინარეობს იმ დიალოგიდან, რომელიც ჩვენ, ფინანსთა სამინისტროს გვაქვს მოსახლეობის სხვადასხვა სეგმენტთან. ამ მხრივ, ურთიერთობა და ინტერაქცია სტუდენტებთან და პროფესორ-მასწავლებლებთან ძალიან მნიშვნელოვანია,“ - განაცხადა დიმიტრი გვინდაძემ.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდების კვალიფიკაციას და მათ კონკურენტუნარიანობას, რადგან განათლების მაღალი დონე, პირდაპირ უკავშირდება დასაქმების ხელშეწყობას ქვეყანაში. ეკონომიკური და სტრუქტურული რეფორმების, ასევე მიღწევების თაობაზე აქტუალური და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება, სტუდენტებს საშუალებას აძლევს მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება წარმატებული კარიერის დასაგეგმად.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 1995 წელს ქართული და თურქული თანამეგობრობის საფუძველზე დაარსდა. ის პირველი ინგლისურენოვანი უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში.   უნივერსიტეტის წარმატებას განაპირობებს სწავლების მაღალი ხარისხი. მას სულ უფრო ხშირად ირჩევენ ქართველი და უცხოელი აბიტურიენტები. უნივერსიტეტის სტუდენტები სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში სწავლას განაგრძობენ ამერიკისა და ევროპის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში.  ამჟამად, აქ 1200-მდე სტუდენტი სწავლობს. ახლო მომავალში უნივერსიტეტი ახალ საუნივერსიტეტო კომპლექსში გადასვლას გეგმავს.