საჯარო ფინანსების სექტორში შედეგზე ორიენტირებული მართვის სისტემის გაუმჯობესება და მისი სტანდარტიზაცია;

საჯარო ფინანსების სექტორში პოლიტიკის ანალიზის სისტემის დანერგვა და მისი სტანდარტიზაცია.

 
ანალიტიკური დეპარტამენტი
  • სტრატეგიული დაგეგმვის სამმართველო
  • სექტორული პოლიტიკის ანალიზის სამმართველო