ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებები  

„ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმებების” მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ინვესტიციების მოზიდვას. საქართველოს მიერ გაფორმებულ შეთანხმებათა ტექსტები ეფუძნება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მოდელს და განსაზღვრავს ქვეყნებს შორის დაბეგვრის პრინციპებს. კერძოდ, იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ მეორე ქვეყანაში გაწეული საქმინობიდან მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება იმ ქვეყანაში, სადაც ის იქნა მიღებული ან რეზიდენტობის ქვეყანაში. შემოსავლის წყაროს ქვეყანაში დაბეგვრის შემთხვევაში, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით რეზიდენტი ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, გადასახადის გადამხდელს ჩაუთვალოს წყაროს ქვეყანაში გადახდილი გადასახადი. შეთანხმების მთავარი მიზანია ასევე გადასახადების გადაუხდელობისაგან თავის არიდება, რაც მიიღწევა საგადასახადო მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვით.

 


საქართველოს მიერ გაფორმებული „ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ“ შეთანხმებები

ამჟამად, „ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება” ძალაშია 58 ქვეყანასთან. 

იხილეთ თანდართული შეთანხმებები:
  

ავსტრია *

(ძალაშია 01.03.06)

(ოქმი ძალაშია 01.03.13)

 

ირლანდია

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ნიდერლანდები

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ბელგია

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

იტალია

(ძალაშია 19.02.04)

 

პოლონეთი

(ძალაშია 01.04.23)

 

ბულგარეთი

(ძალაშია 01.07.99)

 

ლატვია *

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

რუმინეთი

(ძალაშია 15.05.99)

 

გაერთიანებული სამეფო

(შეთანხმება, ოქმი, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ლიტვა

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

საბერძნეთი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

გერმანია*

(ძალაშია 21.12.07)

(ოქმი ძალაშია 01.01.15)

 

ლუქსემბურგი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

საფრანგეთი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

დანია

(ძალაშია 23.12.08)

 

მალტა

(ძალაშია 19.12.09)

 

ფინეთი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ესტონეთი *

(ძალაშია 27.12.07)

(ოქმი ძალაშია 11.03.11)

 

ჩეხეთი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ესპანეთი

(ძალაშია 01.07.11)

 

აზერბაიჯანი

(ძალაშია 06.06.98)

 

სინგაპური

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

უკრაინა

(ძალაშია 01.04.99)

 

თურქეთი

(ძალაშია 15.02.10)

 

სომხეთი

(ძალაშია 03.07.00)

 

ჩინეთი

(ძალაშია 10.11.05)

 

თურქმენეთი

(ძალაშია 26.01.00)

 

უზბეკეთი

(ძალაშია 20.10.97)

 

ყაზახეთი

(ძალაშია 05.07.00)

 

ირანი

(ძალაშია 14.02.01)

 

კატარი

(ძალაშია 11.03.11)

 

არაბეთის გაერთიანებული საემიროები

(ძალაშია 28.04.11)

 
შვედეთის

შვედეთი

(ძალაშია 26.07.14)

 

შვეიცარიის კონფედერაცია

(ძალაშია 07.07.11)

 

ისრაელის სახელმწიფო

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ინდოეთი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

უნგრეთი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

სლოვაკეთი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ბაჰრეინი

(ძალაშია 01.08.12)

 

ნორვეგია

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ეგვიპტე

(ძალაშია 20.12.12)

 

სერბეთი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

სან მარინო

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

სლოვენია

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ქუვეითი

(ძალაშია 14.04.13)

 

ხორვატია

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

პორტუგალია

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

იაპონია

(ძალაშია 23.07.21)

 
 

ბელარუსი

(ძალაშია 24.11.15)

 

ისლანდია

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

კვიპროსი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

კორეა

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

 

ლიხტენშტაინი

(შეთანხმება, MLI სინთეზირებული ტექსტი)

მოლდოვა

(ძალაშია 17.04.2018)

საუდის არაბეთის სამეფო

(ძალაშია 01.04.2019)

ჰონგ კონგი

(ძალაშია 01.07.21)

 

ყირგიზეთი

(ძალაშია 29.05.23)

 
 

შეთანხმების პირობები

ქვეყანა მუდმივი დაწესებულება დივიდენდები პროცენტი (1) როიალტი
ავსტრიის რესპუბლიკა(2) 6 თვე
10%/0% 0%
0%
აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 6 თვე 10% 10% 10%
არაბთა გაერთიანებული საემიროები  6 თვე 0% 0% 0%
ბელგიის სამეფო 9 თვე 5% / 15% 10 % 5% / 10% 
ბულგარეთის რესპუბლიკა 9 თვე 10% 10% 10%
გაერთიანებული სამეფო 12 თვე 0% / 15%  0% 0%
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 6 თვე 0% / 5% /10%  0% 0%
დანიის სამეფო 6 თვე 0% / 5% / 10%  0% 0%
ესპანეთის სამეფო 6 თვე 0% / 10% 0% 0%
ესტონეთის რესპუბლიკა 6  თვე 5%/15% 10% 10%
თურქეთის რესპუბლიკა 12 თვე 10% 10% 10%
თურქმენეთი 6 თვე /183 დღე 10% 10% 10%
იაპონია 6 თვე 5%/10% 5% 0%
ინდოეთის რესპუბლიკა 90 დღე 10% 10% 10%
ისრაელის სახელმწიფო 9 თვე 0/5 5% 0%
ირანის ისლამური რესპუბლიკა 12 თვე 5% / 10% 10% 5%
იტალიის რესპუბლიკა 6 თვე 5% / 10% 0% 0%
ირლანდია 6 თვე 0% / 5% /10% 0% 0%
კატარის სახელმწიფო 6 თვე 0% 0% 0%
ლიტვის რესპუბლიკა 9 თვე 5% / 15% 10% 10%
ლატვიის რესპუბლიკა 9 თვე 5%/10%/0% 5% 5%
ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო 6 თვე 0% / 5% /10% 0% 0%
მალტა 6 თვე 0% 0% 0%
ნიდერლანდების სამეფო 6 თვე 0% / 5% / 15%  0% 0%
პოლონეთის რესპუბლიკა 6 თვე 10% 10% 10%
პორტუგალია 9 თვე 5% /10% 10% 5%
რუმინეთი 9 თვე 8% 10% 5%
საბერძნეთის რესპუბლიკა 9 თვე 8% 8% 5%
საფრანგეთის რესპუბლიკა 6 თვე 0% / 5% / 10% 0% 0%
სლოვენიის რესპუბლიკა 6 თვე 5% 5% 5%
სინგაპურის რესპუბლიკა 9 თვე/183 დღე0% 0% 0%
სომხეთის რესპუბლიკა 6 თვე/183 დღე 5%/10% 10% 5%
უზბეკეთის რესპუბლიკა 6 თვე 5% / 15% 10% 10%
უკრაინა 12 თვე 5% / 10% 10% 10%
უნგრეთი 12 თვე 0% / 5% 0% 0%
ფინეთის რესპუბლიკა 6 თვე 0% / 5% / 10%  0% 0%
ყაზახეთის რესპუბლიკა 6 თვე 15% 10% 10%
შვეიცარიის კონფედერაცია 6 თვე 10%/0% 0% 0%
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა 6 თვე 0%/5%/10% 10% 5%
ჩეხეთის რესპუბლიკა 6 თვე 5% / 10% 8% 0% / 5% / 10% 
სლოვაკეთის რესპუბლიკა 6 თვე 0% 5% 5%
ბაჰრეინის სამეფო 6 თვე 0% 0% 0%
ნორვეგიის სამეფო 6 თვე/183 დღე 5%/10% 0% 0%
ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა 6 თვე/183 დღე 10% 10% 10%
სერბეთის რესპუბლიკა 9 თვე 5%/10% 10% 10%
სან მარინოს რესპუბლიკა 6 თვე 0% 0% 0%
ქუვეითი სახელმწიფო 6 თვე 0%/5% 0% 10%
ხორვატიის რესპუბლიკა 9 თვე 5% 5% 5%
შვედეთის სამეფო 12 თვე 0%/10% 0% 0%
ბელარუსი12 თვე5%/10%5%5%
ისლანდია6 თვე
5%/10%5%5%
კვიპროსი 9 თვე 0% 0% 0%
კორეა 9 თვე5%/10%10%/0%5%/10%
ლიხტენშტაინი9 თვე0% 0%0%
მოლდოვა6 თვე/3 თვე5%5%5%
საუდის არაბეთის სამეფო6 თვე5% / 0% 5% / 0%5% / 8%
ჰონგ კონგი 6 თვე 5% 5% 5%
ყირგიზეთი 6 თვე 5%/10% 0%/5% 5%/10%
 


მრავალმხრივი საგადასახადო კონვენცია (MLI)

2017 წლის 7 ივნისს, OECD-ის კვირეულის ფარგლებში, საქართველომ ხელი მოაწერა „დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ“ მრავალმხრივ კონვენციას (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI)).

მრავალმხრივი კონვენციის მიზანია BEPS-ის პროექტის ფარგლებში საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებით შემუშავებული ღონისძიებების, მათ შორის BEPS-ის მე-6 და მე-14 ღონისძიებით გათვალისწინებული მინიმალური სტანდარტების დანერგვა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებებში.

ამჟამად, საქართველოს მიერ გაფორმებული და ძალაში შესული 58 შეთანხმებიდან მრავალმხრივი საგადასახადო კონვენციით გათვალისწინებული ნორმები გავრცელდება 34 შეთანხმებაზე.

2018 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იქნა მრავალმხრივი საგადასახადო კონვენციის ტექსტი და აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს მიერ გაკეთებული დათქმებისა და პოზიციების შესახებ დოკუმენტი.

იხილეთ მრავალმხრივი კონვენციის ტექსტი:

 

 
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებების გამოყენება

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის წესი დადგენილია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N633 ბრძანებით.

იხილეთ აღნიშნული ბრძანების ტექსტი:ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებით განსაზღვრული ურთიერთშეთანხმების პროცედურა

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული ურთიერთშეთანხმების პროცედურის წესი დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2023 წლის 4 ივლისი N258 ბრძანებით

იხილეთ აღნიშნული წესი: 

<ივნისი>
ორსაოთხუპაშაკვ
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა