ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი)
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)


საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება


ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (ექსელი)ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი - მესამე წარდგენა)
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება


ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (ექსელი)
ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019 - 2022 წლებისათვის მოკლე გზამკვლევიქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი - მეორე წარდგენა)
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება


ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (ექსელი)ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი - პირველი წარდგენა)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (ექსელი)ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (პირველადი(გადამუშავებული) ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ზოგიერთი ინფორმაცია მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლების პროგნოზებთან დაკავშირებით
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (პირველადი ვარიანტი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ზოგიერთი ინფორმაცია მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლების პროგნოზებთან დაკავშირებით
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.