საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, მიხეილ დუნდუა

დაიბადა 1980 წლის 4 დეკემბერს, ქ. აბაშაში

  განათლება

 • 2001 - 2003

  თსუ, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაგისტრატურა, ეკონომიკის მაგისტრი

   
 • 1997 - 2001

  თსუ, ეკონომიკის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი

   

  უცხო ენების ცოდნა

 •  

  ინგლისური, რუსული