სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 31/12/2020-ის მდგომარეობით*ISINპირველი ემისიის თარიღივადიანობადაფარვის თარიღიკუპონის განაკვეთი (%) გამოშვებული მოცულობა (ლარი)მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)სტატუსიემისიის ტიპი
GETD2110727907/07/20206 თვიანი07/01/2021 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2120432404/08/20206 თვიანი04/02/2021 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2130436301/09/20206 თვიანი04/03/2021 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2140840406/10/20206 თვიანი08/04/2021 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2150645411/3/20206 თვიანი06/05/2021 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2160349101/12/20206 თვიანი03/06/2021 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2111403614/01/202012 თვიანი14/01/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2121108911/02/202012 თვიანი11/02/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2131112910/03/202012 თვიანი11/03/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2141516914/04/202012 თვიანი15/04/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2151321111/05/202012 თვიანი13/05/2021 - 80,000,000.0080,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2161025609/06/202012 თვიანი10/06/2021 - 80,000,000.0080,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2171529514/07/202012 თვიანი15/07/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2181234011/08/202012 თვიანი12/08/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2190938508/09/202012 თვიანი09/09/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD21A1442713/10/202012 თვიანი14/10/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD21B1147011/10/202012 თვიანი11/11/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD21C0951408/12/202012 თვიანი09/12/2021 - 50,000,000.0050,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETC2111703015/01/20192 წლიანი17/01/20217.250300,000,000.00300,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2171129509/07/20192 წლიანი11/07/20216.750390,000,000.00390,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2240902206/01/20202.25 წლიანი09/04/20229.375490,000,000.00490,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC22B0633004/08/20202.25 წლიანი06/11/20228.250350,000,000.00350,000,000.00აქტიურიბენჩმარკი
GETC2142814827/04/20165 წლიანი28/04/202111.75070,000,000.0070,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC21A2035019/10/20165 წლიანი20/10/20217.62580,000,000.0080,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2233014529/03/20175 წლიანი30/03/20229.125110,000,000.00110,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2283138130/08/20175 წლიანი8/31/20228.00088,000,000.0088,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2312505624/01/20185 წლიანი25/01/20238.125240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2392739426/09/20185 წლიანი27/09/20237.375240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2453022128/05/20195 წლიანი30/05/20247.000460,000,000.00460,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC25530055 **28/01/20205.3 წლიანი5/30/20259.125972,689,000.00972,689,000.00აქტიურიბენჩმარკი
GETC2230907307/03/201210 წლიანი09/03/202212.30010,000,000.0010,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2280224201/08/201210 წლიანი02/08/202210.80025,000,000.0025,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2322104620/02/201310 წლიანი21/02/202310.40040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2420605305/02/201410 წლიანი06/02/202411.60040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2520505404/02/201510 წლიანი05/02/202510.50097,520,000.0097,520,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2781737716/08/201710 წლიანი17/08/20279.37540,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2811804917/01/201810 წლიანი18/01/20289.375864,298,000.00864,298,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC3042317121/04/202010 წლიანი23/04/203010.250120,000,000.00400,000,000.00აქტიურიბენჩმარკი
     5,807,507,000.00  * - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.