სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 31/12/2021-ის მდგომარეობით*


ISINპირველი ემისიის თარიღისაწყისი ვადიანობადაფარვის თარიღიდარჩენილი ვადიანობა (წელი)კუპონის განაკვეთი (%)გამოშვებული მოცულობა (ლარი)მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)სტატუსიემისიის ტიპი
GETD2210621306/07/20216 თვიანი06/01/20220.02 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2220326703/08/20216 თვიანი03/02/20220.09-15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2231030207/09/20216 თვიანი10/03/20220.19-15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2240734805/10/20216 თვიანი07/04/20220.27-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2250539802/11/20216 თვიანი05/05/20220.34-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2260943007/12/20216 თვიანი09/06/20220.44-20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2221005609/02/202112 თვიანი10/02/20220.11 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2231009609/03/202112 თვიანი10/03/20220.19 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2241413813/04/202112 თვიანი14/04/20220.28 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2260919008/06/202112 თვიანი09/06/20220.44 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2271423013/07/202112 თვიანი14/07/20220.53 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2281128310/08/202112 თვიანი11/08/20220.61 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2291532414/09/202112 თვიანი15/09/20220.71 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22A1336912/10/202112 თვიანი13/10/20220.78 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22B1041309/11/202112 თვიანი10/11/20220.86 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD22C1545114/12/202112 თვიანი15/12/20220.96 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETC2320404202/02/20212 წლიანი04/02/20231.108.000290,000,000.00290,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2240902206/01/20202.25 წლიანი09/04/20220.279.375490,000,000.00490,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC22B0633004/08/20202.25 წლიანი06/11/20220.858.250350,000,000.00350,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2233014529/03/20175 წლიანი30/03/20220.249.125110,000,000.00110,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2283138130/08/20175 წლიანი31/08/20220.678.00088,000,000.0088,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2312505624/01/20185 წლიანი25/01/20231.078.125240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2392739426/09/20185 წლიანი27/09/20231.747.375240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2453022128/05/20195 წლიანი30/05/20242.417.000460,000,000.00460,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC26128024**26/01/20215 წლიანი28/01/20264.088.125607,400,000.00607,400,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC25530055**28/01/20205.3 წლიანი30/05/20253.419.125972,689,000.00972,689,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2230907307/03/201210 წლიანი09/03/20220.1912.30010,000,000.0010,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2280224201/08/201210 წლიანი02/08/20220.5910.80025,000,000.0025,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2322104620/02/201310 წლიანი21/02/20231.1410.40040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2420605305/02/201410 წლიანი06/02/20242.1011.60040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2520505404/02/201510 წლიანი05/02/20253.1010.50097,520,000.0097,520,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2781737716/08/201710 წლიანი17/08/20275.639.37540,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2811804917/01/201810 წლიანი18/01/20286.059.375864,298,000.00864,298,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC3042317121/04/202010 წლიანი23/04/20308.3210.250213,750,000.00400,000,000.00აქტიურიბენჩმარკი
      5,478,657,000.00  * - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.