საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
მამუკა ბარათაშვილი

დაიბადა 1961 წლის 14 დეკემბერს, ქ.ბოლნისში.

ჰყავს მეუღლე და ოთხი შვილი

  პროფესიული გამოცდილება

 • 16.08.2021- დან

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

   
 • 02.2020-
  08.2021

  სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

   
 • 2011 -
  2020

  საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   
 • 02.2011 – 04.2011

  ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მ.შ; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   
 • 01.2011 -
  04.2011

  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური

   
 • 10.2010-
  02.2011

  რუსთავის რეგიონული ცენტრის უფროსი, შემოსავლების სამსახური

   
 • 04.2010-
  10.2010

  დავების დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური

   
 • 04.2008 -
  04.2010

  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური

   
 • 04.2007
  04.2008

  იურიდიული სამმართველოს უფროსი; შემოსავლების სამსახური

   
 • 11.2006 -
  04.2007

  იურიდიული სამმართველოს უფროსი, საგადასახადო დეპარტამენტი

   
 • 06.2006-
  11.2006

  იურიდიული სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საგადასახადო დეპარტამენტი

   
 • 07.2003 -
  06-2006

  დავალიანებათა აკრეფის და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საგადასახადო დეპარტამენტი

   
 • 1999-
  2003

  იურიდიული განყოფილების უფროსი, საგადასახადო დეპარტამენტი

   

  განათლება

 • 1996 – 2000

  თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობის ინსტიტუტი; იურისტი; მაგისტრთან გათანაბრებული

   
 • 1978 – 1984

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ინჟინერი; მაგისტრთან გათანაბრებული

   

  უცხო ენების ცოდნა

 •  

  ინგლისური, რუსული