სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 30/12/2022-ის მდგომარეობით*ISINპირველი ემისიის თარიღისაწყისი ვადიანობადაფარვის თარიღიდარჩენილი ვადიანობა (წელი)კუპონის განაკვეთი (%)გამოშვებული მოცულობა (ლარი)მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)სტატუსიემისიის ტიპი
GETD2310527105/07/20226 თვიანი05/01/20230.02 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2320232602/08/20226 თვიანი02/02/20230.09 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2330936006/09/20226 თვიანი09/03/20230.19 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2340640604/10/20226 თვიანი06/04/20230.27 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2350445701/11/20226 თვიანი04/05/20230.34 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2360850606/12/20226 თვიანი08/06/20230.44 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2311203811/01/202212 თვიანი12/01/20230.04 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2320908108/02/202212 თვიანი09/02/20230.11 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2330912107/03/202212 თვიანი09/03/20230.19 - 15,000,000.0015,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2341316212/04/202212 თვიანი13/04/20230.28 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2351121310/05/202212 თვიანი11/05/20230.36 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2361525314/06/202212 თვიანი15/06/20230.46 - 20,000,000.0020,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2371329812/07/202212 თვიანი13/07/20230.53 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2381034209/08/202212 თვიანი10/08/20230.61 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD2391438313/09/202212 თვიანი14/09/20230.71 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD23A1242711/10/202212 თვიანი12/10/20230.78 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD23B0947008/11/202212 თვიანი09/11/20230.86 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETD23C1452813/12/202212 თვიანი14/12/20230.96 - 30,000,000.0030,000,000.00ერთჯერადი გამოშვებაარაბენჩმარკი
GETC2320404202/02/20212 წლიანი04/02/20230.108.000290,000,000.00290,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2410602204/01/20222 წლიანი06/01/20241.029.875660,000,000.00660,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC24A06411**04/10/20222 წლიანი06/10/20241.779.375246,884,000.00246,884,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2312505624/01/20185 წლიანი25/01/20230.078.125240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2392739426/09/20185 წლიანი27/09/20230.747.375240,000,000.00240,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2453022128/05/20195 წლიანი30/05/20241.427.000460,000,000.00460,000,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC26128024**26/01/20215 წლიანი28/01/20263.088.125607,400,000.00847,400,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
GETC27127058**25/01/20225 წლიანი27/01/20274.089.7501,077,999,000.001,077,999,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC25530055**28/01/20205.3 წლიანი30/05/20252.429.125972,689,000.00972,689,000.00არააქტიურიბენჩმარკი
GETC2322104620/02/201310 წლიანი21/02/20230.1510.40040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2420605305/02/201410 წლიანი06/02/20241.1011.60040,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2520505404/02/201510 წლიანი05/02/20252.1010.50097,520,000.0097,520,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2781737716/08/201710 წლიანი17/08/20274.639.37540,000,000.0040,000,000.00არააქტიურიარაბენჩმარკი
GETC2811804917/01/201810 წლიანი18/01/20285.059.3751,064,298,000.002,144,298,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
GETC3042317121/04/202010 წლიანი23/04/20307.3210.250313,750,000.001,033,750,000.00***აქტიურიბენჩმარკი
      6,805,540,000.00  


* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.