31-01-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,509,240 2,546,786
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,006,394 2,043,940
6 თვიანი 19,328 20,000
12 თვიანი 547,187 588,000
2 წლიანი 620,585 618,898
5 წლიანი 650,719 644,522
10 წლიანი 168,575 172,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 502,846 502,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 142,000 142,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,544,542 2,586,788
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,041,696 2,083,942
6 თვიანი 38,650 40,000
12 თვიანი 584,322 628,000
2 წლიანი 560,774 558,900
5 წლიანი 670,085 664,522
10 წლიანი 187,864 192,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 502,846 502,846
ობლიგაცია სებ-თვის 360,846 360,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 142,000 142,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,580,507.0 2,619,788.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,084,661.0 2,123,942.0
6 თვიანი 57,963.8 60,000.0
12 თვიანი 558,210.0 598,000.0
2 წლიანი 590,490.2 588,900.0
5 წლიანი 690,132.8 684,522.0
10 წლიანი 187,864.2 192,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 495,846.0 495,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 175,000.0 175,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,568,453.4 2,604,788.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,072,607.4 2,108,942.0
6 თვიანი 77,292.0 80,000.0
12 თვიანი 530,652.8 568,000.0
2 წლიანი 570,976.4 568,900.0
5 წლიანი 684,833.2 679,522.0
10 წლიანი 208,853.1 212,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 495,846.0 495,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 175,000.0 175,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,655,160.8 2,694,788.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,159,314.8 2,198,942.0
6 თვიანი 96,604.1 100,000.0
12 თვიანი 567,851.4 608,000.0
2 წლიანი 601,173.0 598,900.0
5 წლიანი 684,833.2 679,522.0
10 წლიანი 208,853.1 212,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 495,846.0 495,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 175,000.0 175,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,746,247.9 2,784,788.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,260,401.9 2,298,942.0
6 თვიანი 115,914.1 120,000.0
12 თვიანი 567,289.5 608,000.0
2 წლიანი 641,474.6 638,900.0
5 წლიანი 726,870.7 719,522.0
10 წლიანი 208,853.1 212,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 485,846.0 485,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 165,000.0 165,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,746,535.2 2,785,288.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,260,689.2 2,299,442.0
6 თვიანი 115,893.2 120,000.0
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 590,183.4 633,000.0
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 622,352.6 619,400.0
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 723,406.9 714,522.0
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 208,853.1 212,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 485,846.0 485,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 165,000.0 165,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,763,970.7 2,800,288.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,278,124.7 2,314,442.0
6 თვიანი 115,885.2 120,000.0
12 თვიანი 547,640.5 588,000.0
2 წლიანი 642,503.8 639,400.0
5 წლიანი 743,387.1 734,522.0
10 წლიანი 228,708.1 232,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 485,846.0 485,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 165,000.0 165,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,812,608 2,850,288
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,336,762 2,374,442
6 თვიანი 115,886 120,000
12 თვიანი 566,308 608,000
2 წლიანი 662,248 659,400
5 წლიანი 763,613 754,522
10 წლიანი 228,708 232,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 475,846 475,846
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846 320,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 155,000 155,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,815,629.9 2,851,268.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,339,783.9 2,375,422.0
6 თვიანი 115,871.9 120,000.0
12 თვიანი 538,134.7 578,000.0
2 წლიანი 682,484.3 679,400.0
5 წლიანი 753,897.6 745,502.0
10 წლიანი 249,395.3 252,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 475,846.0 475,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846.0 320,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 155,000.0 155,000.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,844,631 2,878,268
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,368,785 2,402,422
6 თვიანი 115,876 120,000
12 თვიანი 525,976 565,000
2 წლიანი 703,067 699,400
5 წლიანი 774,470 765,502
10 წლიანი 249,395 252,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 475,846 475,846
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846 320,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 155,000 155,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2017 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,863,145 2,898,268
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,395,299 2,430,422
6 თვიანი 115,888 120,000
12 თვიანი 544,670 585,000
2 წლიანი 702,650 699,400
5 წლიანი 782,696 773,502
10 წლიანი 249,395 252,520
სხვა ფასიანი ქაღალდები 467,846 467,846
ობლიგაცია სებ-თვის 320,846 320,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 147,000 147,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა