სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  18  დეკემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  17.12 01.12 01.01
    17.12 17.12
  ნაშთი დასაწყისი:
   463.1
   391.2  287.1
  შემოსულობები:  25.2  533.9  8,362.7
  მ.შ გადასახადები:  23.2  474.7  6,585.0
  გადასახდელები:  32.7  469.5  8,194.3
  ნაშთი ბოლოს:  455.6  455.6  455.6

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •