სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  30  ოქტომბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  29.10 01.10 01.01
    29.10 29.10
  ნაშთი დასაწყისი:
   511.0
   625.9  287.1
  შემოსულობები:  24.5  574.9  7,096.5
  მ.შ გადასახადები:  23.0  506.8  5,546.1
  გადასახდელები:  52.7  717.9  6,900.7
  ნაშთი ბოლოს:  482.9  482.9  482.9

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •