სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  22  ივლისი
  2014
  დღე თვე წელი
  21.07 01.07 01.01
    21.07 21.07
  ნაშთი დასაწყისი:
   379.3
   299.1  287.1
  შემოსულობები:  33.2  563.2  4,528.6
  მ.შ გადასახადები:   32.5   489.8  3,692.8
  გადასახდელები:   55.0   504.8  4,458.2
  ნაშთი ბოლოს:  357.6  357.6  357.6

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •