სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  22  ოქტომბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  21.10 01.10 01.01
    21.10 21.10
  ნაშთი დასაწყისი:
   594.9
   625.9  287.1
  შემოსულობები:  25.7  438.7  6,960.2
  მ.შ გადასახადები:  23.0  387.2  5,426.5
  გადასახდელები:  23.0  466.9  6,649.7
  ნაშთი ბოლოს:  597.7  597.7  597.7

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •