სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  23  ოქტომბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  22.10 01.10 01.01
    22.10 22.10
  ნაშთი დასაწყისი:
   597.7
   625.9  287.1
  შემოსულობები:  15.4  454.0  6,975.6
  მ.შ გადასახადები:  14.4  401.5  5,440.9
  გადასახდელები:  31.9  498.8  6,681.6
  ნაშთი ბოლოს:  581.1  581.1  581.1

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •