სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  29  ივლისი
  2014
  დღე თვე წელი
  28.07 01.07 01.01
    28.07 28.07
  ნაშთი დასაწყისი:
   304.4
   299.1  287.1
  შემოსულობები:  32.7  681.7  4,647.0
  მ.შ გადასახადები:   24.4   597.9  3,800.8
  გადასახდელები:   34.7   678.4  4,631.7
  ნაშთი ბოლოს:  302.4  302.4  302.4

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •