სახაზინო ვალდებულებების N20 და N21 აუქციონების შედეგები

თარიღი: 18-ნოემბერი-2009

მიმდინარე წლის 18 ნოემბერს გაიმართა ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების ორი აუქციონი.

№20 აუქციონზე ფინანსთა სამინისტრომ  10 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 175 დღიანი ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები გაიტანა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 4 კომერციულმა ბანკმა. სახაზინო ვალდებულებებზე მოთხოვნამ შეადგინა 25 500 000 ლარი. მიღებული იქნა 12 განაცხადი, დაკმაყოფილდა 6.

აქციონის შედეგით,  დაფიქსირდა შემდეგი საპროცენტო განაკვეთები: მინიმალურმა დაკმაყოფილებული განაცხადმა 4.75 %, მაქსიმალურმა - 4.95%,  ხოლო საშუალო შეწონილმა 4.907% შეადგინა.

№21 აუქციონზე ფინანსთა სამინისტრომ 10 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 350 დღიანი ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები გაიტანა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 3 კომერციულმა ბანკმა.

სახაზინო ვალდებულებებზე მოთხოვნამ შეადგინა 23 000 000 ლარი. მიღებული იქნა 7 განაცხადი, დაკმაყოფილდა 2.

აქციონის შედეგით  დაფიქსირდა შემდეგი საპროცენტო განაკვეთები: მინიმალურმა დაკმაყოფილებულმა განაცხადმა 8.45 %, მაქსიმალურმა - 8.45%, საშუალო შეწონილმაც    8.450% შეადგინა.
სახაზინო ვალდებულებების ოცდამეორე აუქციონი საქართველოს ეროვნულ ბანკში მიმდინარე წლის  25  ნოემბერს გაიმართება. ფინანსთა სამინისტრო აუქციონზე 10 მლნ ლარის ოდენობის სახაზინო ვალდებულებების გამოშვებას გეგმავს.