სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  20  ოქტომბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  17.10 01.10 01.01
    17.10 17.10
  ნაშთი დასაწყისი:
   626.9
   625.9  287.1
  შემოსულობები:  25.0  373.4  6,860.1
  მ.შ გადასახადები:  24.4  330.5  5,369.8
  გადასახდელები:  36.1  383.5  6,531.5
  ნაშთი ბოლოს:  615.8  615.8  615.8

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •