სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი
 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  15  აპრილი
  2014
  დღე თვე წელი
  14.04 01.04 01.01
    14.04 14.04
  ნაშთი დასაწყისი:
   371.8
   483.9  287.1
  შემოსულობები:  54.1  242.2  2,286.5
  მ.შ გადასახადები:   52.9   175.2  1,814.6
  გადასახდელები:   20.1   320.3  2,167.9
  ნაშთი ბოლოს:  405.8  405.8  405.8

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ