სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  28  ნოემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  27.11 01.11 01.01
    27.11 27.11
  ნაშთი დასაწყისი:
   424.5
   479.8  287.1
  შემოსულობები:  17.9  530.2  7,722.1
  მ.შ გადასახადები:  16.4  491.0  6,079.3
  გადასახდელები:  29.2  596.8  7,596.1
  ნაშთი ბოლოს:  413.2  413.2  413.2

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •