სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი
 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  24  აპრილი
  2014
  დღე თვე წელი
  23.04 01.04 01.01
    23.04 23.04
  ნაშთი დასაწყისი:
   399.2
   483.9  287.1
  შემოსულობები:  23.2  444.4  2,488.6
  მ.შ გადასახადები:   19.0   406.8  2,046.1
  გადასახდელები:   8.1   513.9  2,361.4
  ნაშთი ბოლოს:  414.4  414.4  414.4

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ