ემისიის ნომერი ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ISIN ემისიის ტიპი
118/01/202121/01/202125,000,000.003,37910 წლიანი23/04/2030GETC30423171დამატებითი
226/01/202128/01/202135,000,000.001,8265 წლიანი28/01/2026GETC26128024*პირველადი
302/02/202104/02/202115,000,000.001826 თვიანი05/08/2021GETD21805039პირველადი
402/02/202104/02/202120,000,000.007302 წლიანი04/02/2023GETC23204042პირველადი
509/02/202111/02/202115,000,000.0036412 თვიანი10/02/2022GETD22210056პირველადი
623/02/202125/02/202135,000,000.001,7985 წლიანი28/01/2026GETC26128024*დამატებითი
702/03/202104/03/202115,000,000.001826 თვიანი02/09/2021GETD21902075 პირველადი
802/03/202104/03/202120,000,000.007022 წლიანი04/02/2023GETC23204042დამატებითი
909/03/202111/03/202115,000,000.0036412 თვიანი10/03/2022GETD22310096პირველადი
1023/03/202125/03/202135,000,000.001,7705 წლიანი28/01/2026GETC26128024*დამატებითი
               

* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

ემისიის ნომერი ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ISIN ემისიის ტიპი
1106/04/202108/04/202115,000,000.001826 თვიანი07/10/2021GETD21A07116 პირველადი
1206/04/202108/04/202120,000,000.006672 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი
1313/04/202115/04/202115,000,000.0036412 თვიანი14/04/2022GETD22414138 პირველადი
1420/04/202122/04/202125,000,000.003,28810 წლიანი23/04/2030GETC30423171 დამატებითი
1527/04/202129/04/202135,000,000.001,7355 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი
1625/05/202127/05/202135,000,000.001,7075 წლიანი28/01/2026GETC26128024*დამატებითი
1701/06/202103/06/202115,000,000.001826 თვიანი02/12/2021GETD21C02170პირველადი
1801/06/202103/06/202120,000,000.006112 წლიანი04/02/2023GETC23204042დამატებითი
1908/06/202110/06/202115,000,000.0036412 თვიანი09/06/2022GETD22609190პირველადი
2022/06/202124/06/202135,000,000.001,6795 წლიანი28/01/2026GETC26128024*დამატებითი
               

* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

ემისიის ნომერი ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ISIN ემისიის ტიპი
2106/07/202108/07/202115,000,000.001826 თვიანი06/01/2022 GETD22106213 პირველადი
2206/07/202108/07/202120,000,000.005762 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი
2313/07/202115/07/202115,000,000.0036412 თვიანი14/07/2022GETD22714230 პირველადი
2420/07/202122/07/202125,000,000.003,19710 წლიანი23/04/2030GETC30423171 დამატებითი
2527/07/202129/07/202135,000,000.001,6445 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი
2603/08/202105/08/202115,000,000.001826 თვიანი03/02/2022GETD22203267 პირველადი
2703/08/202105/08/202120,000,000.005482 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი
2810/08/202112/08/202115,000,000.0036412 თვიანი11/08/2022GETD22811283 პირველადი
2924/08/202126/08/202135,000,000.001,6165 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი
3007/09/202109/09/202115,000,000.001826 თვიანი10/03/2022GETD22310302 პირველადი
3107/09/202109/09/202120,000,000.005132 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი
3214/09/202116/09/202115,000,000.0036412 თვიანი15/09/2022GETD22915324 პირველადი
3328/09/202130/09/202135,000,000.001,5815 წლიანი28/01/2026GETC26128024 დამატებითი
       

* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

ემისიის ნომერი ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ISIN ემისიის ტიპი
3405/10/202107/10/202120,000,000.001826 თვიანი07/04/2022GETD22407348 პირველადი
3505/10/202107/10/202150,000,000.004852 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი
3612/10/202115/10/202130,000,000.0036312 თვიანი13/10/2022GETD22A13369 პირველადი
3719/10/202121/10/202125,000,000.003,10610 წლიანი23/04/2030GETC30423171 დამატებითი
3826/10/202128/10/202185,000,000.001,5535 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი
3902/11/202104/11/202120,000,000.001826 თვიანი05/05/2022GETD22505398პირველადი
4002/11/202104/11/202150,000,000.004572 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი
4109/11/202111/11/202130,000,000.0036412 თვიანი10/11/2022GETD22B10413 პირველადი
4222/11/202125.11.202185,000,000.001,5255 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი
4307/12/202109/12/202120,000,000.001826 თვიანი09/06/2022GETD22609430 პირველადი
4407/12/202109/12/202150,000,000.004222 წლიანი04/02/2023GETC23204042 დამატებითი
4514/12/202116/12/202130,000,000.0036412 თვიანი15/12/2022GETD22C15451 პირველადი
4628/12/202112/30/202185,000,000.001,4905 წლიანი28/01/2026GETC26128024* დამატებითი
               

* - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.