სახელმწიფო ვალის მდგომარეობა
საანგარიშსწორებო პერიოდი - 2022 წლის ივლისი

 

ათასი ლარი

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში

ნაშთი პერიოდის ბოლოს

ნაშთის გადახრა წინა თვესთან

ათვისებული/ შემოსული თანხა პერიოდში

ძირითადი თანხის დაფარვა პერიოდში

გადახდილი საპროცენტო ხარჯი პერიოდში ***

სახელმწიფო საგარეო ვალი *

23,158,217.5 21,524,716.0 (1,633,501.5) 68,841.9 107,776.2 18,007.5

მ.შ. მთავრობის ვალი *

21,876,812.1 20,318,741.0 (1,558,071.0) 68,841.9 107,776.2 18,007.5

სახელმწიფო საგარეო ვალი USD

$7,906,796.9
$7,784,144.4 $122,652.5 $24,457.4 $37,731.3 $6,274.8

მ.შ. მთავრობის ვალი USD

$7,469,292.9 $7,348,018.6 $121,274.3 $24,457.4 $37,731.3 $6,274.8

სახელმწიფო საშინაო ვალი **

6,208,431.8 6,415,330.1 206,898.3 242,825.4 35,927.1 120,419.6

მ.შ. მთავრობის ვალი

6,252,395.8 6,459,067.1 206,671.3 242,825.4 35,927.1 120,430.1

სულ სახელმწიფო ვალი

29,366,649.3 27,940,046.1 (1,426,603.2) 311,667.3 143,703.3 138,427.1

მ.შ. მთავრობის ვალი *

28,129,207.9 26,777,808.2 1,351,399.7 311,667.3 143,703.3 138,437.6

 

 

*საგარეო ვალის ნაშთის გადახრაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სავალუტო კურსების ცვლილება საანგარიშსწორებო პერიოდის ბოლოს. „ათვისებული თანხა“ და „ძირითადი თანხის დაფარვა“ ლარში გაანგარიშებულია ტრანზაქციის თარიღში არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური სავალუტო გაცვლითი კურსებით, ხოლო ვალის ნაშთის გაანგარიშება ხდება პერიოდის ბოლოს დადგენილი სავალუტო კურსებით.

** სახელმწიფო საშინაო ვალი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

*** ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილების თანახმად 2019 წლიდან მთავრობის საშინაო ვალი დამატებით მოიცავს „საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალს, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან აღებული ვალისა.

**** გადახდილი საპროცენტო ხარჯი მოიცავს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების კუპონს და დისკონტს.      

.

 

<აგვისტო>
ორსაოთხუპაშაკვ
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

დონორი ორგანიზაციები

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა