N აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) ვადიანობა (წლები) დაფარვის თარიღი პირველადი/დამატებითი
1 08/01/19 40,000,000.00 364 12 თვიანი 09/01/2020 GETD20109011 პირველადი ემისია
2 15/01/19 20,000,000.00 182 6 თვიანი 18/07/2019 GETD19718020 პირველადი ემისია
3 15/01/19 40,000,000.00 731 2 წლიანი 17/01/2021 GETC21117030 პირველადი ემისია
4 22/01/19 25,000,000.00 3,281 10 წლიანი 18/01/2028 GETC28118049 დამატებითი ემისიაა
5 29/01/19 30,000,000.00 1,700 5 წლიანი 27/09/2023 GETC23927394 დამატებითი ემისია
6 05/02/19 40,000,000.00 364 12 თვიანი 06/02/2020 GETD20206064 პირველადი ემისია
7 12/02/19 20,000,000.00 182 6 თვიანი 15/08/2019 GETD19815073 პირველადი ემისია
8 12/02/19 40,000,000.00 703 2 წლიანი 17/01/2021 GETC21117030 დამატებითი ემისია
9 26/02/19 30,000,000.00 1,672 5 წლიანი 27/09/2023 GETC23927394 დამატებითი ემისია
10 05/03/19 40,000,000.00 364 12 თვიანი 05/03/2020 GETD20305106 პირველადი ემისია
11 12/03/19 20,000,000.00 182 6 თვიანი 12/09/2019 GETD19912110 პირველადი ემისია
12 12/03/19 40,000,000.00 675 2 წლიანი 17/01/2021 GETC21117030 დამატებითი ემისია
13 26/03/19 30,000,000.00 1,644 5 წლიანი 27/09/2023 GETC23927394 დამატებითი ემისია
             
N ემისიის თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი შენიშვნა
14 02/04/2019 40,000,000.00 364 12 თვიანი 02/04/2020 GETD20402143 პირველადი ემისია
15 08/04/2019 20,000,000.00 182 6 თვიანი 10/10/2019 GETD19A10155 პირველადი ემისია
16 08/04/2019 60,000,000.00 647 2 წლიანი 17/01/2021 GETC21117030 დამატებითი ემისია
17 16/04/2019 25,000,000.00 3,197 10 წლიანი 18/01/2028 GETC28118049 დამატებითი ემისია
18 23/04/2019 30,000,000.00 1,616 5 წლიანი 27/09/2023 GETC23927394 დამატებითი ემისია
19 07/05/2019 40,000,000.00 363 12 თვიანი 07/05/2020 GETD20507198 პირველადი ემისია
20 14/05/2019 20,000,000.00 182 6 თვიანი 14/11/2019 GETD19B14205 პირველადი ემისია
21 14/05/2019 60,000,000.00 612 2 წლიანი 17/01/2021 GETC21117030 დამატებითი ემისია
22 28/05/2019 50,000,000.00 1,827 5 წლიანი 30/05/2024 GETC24530221 პირველადი ემისია
23 04/06/2019 40,000,000.00 364 12 თვიანი 04/06/2020 GETD20604235 პირველადი ემისია
24 11/06/2019 20,000,000.00 182 6 თვიანი 12/12/2019 GETD19C12249 პირველადი ემისია
25 11/06/2019 60,000,000.00 584 2 წლიანი 17/01/2021 GETC21117030 დამატებითი ემისია
26 25/06/2019 50,000,000.00 1,799 5 წლიანი 30/05/2024 GETC24530221 დამატებითი ემისია
             
N ემისიის თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი შენიშვნა
2702/07/201940,000,000.0036412 თვიანი02/07/2020GETD20702278 პირველადი ემისია
2809/07/201920,000,000.001826 თვიანი09/01/2020GETD20109284 პირველადი ემისია
2909/07/201960,000,000.007312 წლიანი11/07/2021GETC21711295 პირველადი ემისია
3016/07/201930,000,000.003,10610 წლიანი18/01/2028GETC28118049 დამატებითი ემისია
3123/07/201950,000,000.001,7715 წლიანი30/05/2024GETC24530221 დამატებითი ემისია
3206/08/201940,000,000.0036412 თვიანი06/08/2020GETD20806327 პირველადი ემისია
3313/08/201920,000,000.001826 თვიანი13/02/2020GETD20213334 პირველადი ემისია
3413/08/201960,000,000.006962 წლიანი11/07/2021GETC21711295 დამატებითი ემისია
3527/08/201950,000,000.001,7365 წლიანი30/05/2024GETC24530221 დამატებითი ემისია
3603/09/201940,000,000.0036412 თვიანი03/09/2020GETD20903363 პირველადი ემისია
3710/09/201920,000,000.001826 თვიანი12/03/2020GETD20312375 პირველადი ემისია
3810/09/201960,000,000.006682 წლიანი11/07/2021GETC21711295 დამატებითი ემისია
3924/09/201950,000,000.001,7085 წლიანი30/05/2024GETC24530221 დამატებითი ემისია
             
N ემისიის თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი შენიშვნა
4001/10/201960,000,000.0036412 თვიანი01/10/2020GETD20A01400 პირველადი ემისია
4108/10/201970,000,000.001826 თვიანი09/04/2020GETD20409411 პირველადი ემისია
4208/10/201970,000,000.006402 წლიანი11/07/2021GETC21711295 დამატებითი ემისია
4315/10/201930,000,000.003,01510 წლიანი18/01/2028GETC28118049 დამატებითი ემისია
4422/10/201970,000,000.001,6805 წლიანი30/05/2024GETC24530221 დამატებითი ემისია
4505/11/201960,000,000.0036412 თვიანი05/11/2020GETD20B05458 პირველადი ემისია
4612/11/201970,000,000.001826 თვიანი14/05/2020GETD20514467 პირველადი ემისია
4712/11/201970,000,000.006052 წლიანი11/07/2021GETC21711295 დამატებითი ემისია
4826/11/201970,000,000.001,6455 წლიანი30/05/2024GETC24530221 დამატებითი ემისია
4903/12/201960,000,000.0036412 თვიანი03/12/2020GETD20C03493 პირველადი ემისია
5010/12/201970,000,000.001826 თვიანი11/06/2020GETD20611503 პირველადი ემისია
5110/12/201970,000,000.005772 წლიანი11/07/2021GETC21711295 დამატებითი ემისია
5217/12/201930,000,000.002,95210 წლიანი18/01/2028GETC28118049 დამატებითი ემისია
5324/12/201970,000,000.001,6175 წლიანი30/05/2024GETC24530221 დამატებითი ემისია