აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
03/01/2024 70,000,000.00 181 04/07/2024 8.947
06/02/2024 20,000,000.00 182 08/08/2024 8.345
05/03/2024 20,000,000.00 182 05/09/2024 8.293
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
16/01/2024 20,000,000.00 364 14/01/2025 8.857
13/02/2024 20,000,000.00 364 13/02/2025 8.279
12/03/2024 20,000,000.00 364 13/03/2025 8.158
3 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
09/01/2024 50,000,000.00 1112 27/01/2027 8.292
06/02/2024 50,000,000.00 1084 27/01/2027 8.210
05/03/2024 50,000,000.00 1056 27/01/2027 8.146
5.5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
27/02/2024 100,000,000.00 2008 29/08/2029 8.283
26/03/2024 100,000,000.00 1979 28/08/2029 7.978
7.5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
23/01/2024 75,000,000.00 2738 25/07/2031 8.322
20/02/2024 75,000,000.00 2710 25/07/2031 8.291
19/03/2024 75,000,000.00 2682 25/07/2031 7.997
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
03/01/2024 100,000,000.00 1474 18/01/2028 8.346
11 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
16/01/2024 30,000,000.00 3829 11/07/2034 8.343
13/02/2024 30,000,000.00 3801 13/07/2034 8.331
12/03/2024 30,000,000.00 3773 13/07/2034 8.353
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
02/04/2024 20,000,000.00 182 03/10/2024 7.811
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
08/04/2024 20,000,000.00 364 10/04/2025 7.860
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
3 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
02/04/2024 40,000,000.00 1028 27/01/2027 7.879
7.5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
16/04/2024 75,000,000.00 2654 25/07/2031 8.363
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
11 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
08/04/2024 30,000,000.00 3745 13/07/2034 8.363
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
04/07/2023 20,000,000.00 182 04/01/2024 9.494
01/08/2023 20,000,000.00 182 01/02/2024 9.573
05/09/2023 20,000,000.00 182 07/03/2024 9.463
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
11/07/2023 20,000,000.00 364 11/07/2024 9.449
08/08/2023 20,000,000.00 364 08/08/2024 9.331
12/09/2023 20,000,000.00 364 12/09/2024 9.925
3 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
04/07/2023 40,000,000.00 1301 27/01/2027 8.543
01/08/2023 40,000,000.00 1273 27/01/2027 8.405
05/09/2023 40,000,000.00 1238 27/01/2027 8.336
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
18/07/2023 60,000,000.00 2469 23/04/2030 8.121
25/07/2023 90,000,000.00 1636 18/01/2028 8.381
15/08/2023 60,000,000.00 2441 23/04/2030 8.083
22/08/2023 90,000,000.00 1608 18/01/2028 8.314
19/09/2023 60,000,000.00 2406 23/04/2030 8.123
26/09/2023 90,000,000.00 1573 18/01/2028 8.264
11 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
11/07/2023 25,000,000.00 4018 13/07/2034 7.983
08/08/2023 25,000,000.00 4018 13/07/2034 8.138
12/09/2023 25,000,000.00 4018 13/07/2034 8.121
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
03/10/2023 20,000,000.00 182 04/04/2024 9.460
07/11/2023 20,000,000.00 182 09/05/2024 9.274
05/12/2023 20,000,000.00 182 06/06/2024 9.068
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
10/10/2023 20,000,000.00 364 10/10/2024 9.275
14/11/2023 20,000,000.00 364 14/11/2024 9.251
12/12/2023 20,000,000.00 364 12/12/2024 9.015
3 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
03/10/202340,000,000.00 1210 27/01/2027 8.375
07/11/2023 40,000,000.00 1175 27/01/2027 8.387
05/12/2023 40,000,000.00 1147 27/01/2027 8.389
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
17/10/2023 50,000,000.00 2378 23/04/2030 8.464
24/10/2023 60,000,000.00 1545 18/01/2028 8.329
21/11/2023 50,000,000.00 2342 23/04/2030 8.434
28/11/2023 60,000,000.00 1510 18/01/2028 8.426
19/12/2023 50,000,000.00 2315 23/04/2030 8.399
26/12/2023 60,000,000.00 1482 18/01/2028 8.363
11 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
10/10/2023 20,000,000.00 4018 13/07/2034 8.245
14/11/2023 20,000,000.00 4018 13/07/2034 8.314
12/12/2023 20,000,000.00 4018 13/07/2034 8.425