N ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ემისიის ტიპი
106/01/202009/01/202070,000,000.001826 თვიანი09/07/2020GETD20709018 პირველადი ემისია
206/01/202009/01/202070,000,000.008212.25 წლიანი09/04/2022GETC22409022 პირველადი ემისია
314/01/202016/01/202050,000,000.0036412 თვიანი14/01/2021GETD21114036 პირველადი ემისია
421/01/202023/01/202030,000,000.002,91710 წლიანი18/01/2028GETC28118049 დამატებითი ემისია
528/01/202030/01/202080,000,000.001,9475.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 პირველადი ემისია
604/02/202006/02/202020,000,000.001826 თვიანი06/08/2020GETD20806061 პირველადი ემისია
704/02/202006/02/202070,000,000.007932.25 წლიანი09/04/2022GETC22409022 დამატებითი ემისია
811/02/202013/02/202050,000,000.0036412 თვიანი11/02/2021GETD21211089 პირველადი ემისია
925/02/202027/02/202080,000,000.001,9195.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
1002/03/202005/03/202020,000,000.001826 თვიანი03/09/2020GETD20903108 პირველადი ემისია
1102/03/202005/03/202070,000,000.007652.25 წლიანი09/04/2022GETC22409022 დამატებითი ემისია
1210/03/202012/03/202050,000,000.0036412 თვიანი11/03/2021GETD21311129 პირველადი ემისია
1324/03/202026/03/202080,000,000.001,8915.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
               
N ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ემისიის ტიპი
1407/04/202010/04/202020,000,000.001816 თვიანი08/10/2020GETD20A08140 პირველადი ემისია
1507/04/202010/04/202070,000,000.007292.25 წლიანი09/04/2022GETC22409022 დამატებითი ემისია
1614/04/202016/04/202050,000,000.0036412 თვიანი15/04/2021GETD21415169 პირველადი ემისია
1721/04/202023/04/202040,000,000.003,65210 წლიანი23/04/2030GETC30423171 პირველადი ემისია
1828/04/202030/04/202080,000,000.001,8565.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
1905/05/202007/05/202050,000,000.001826 თვიანი05/11/2020GETD20B05193 პირველადი ემისია
2005/05/202007/05/202070,000,000.007022.25 წლიანი09/04/2022GETC22409022 დამატებითი ემისია
2111/05/202014/05/202080,000,000.0036412 თვიანი13/05/2021GETD21513211 პირველადი ემისია
2225/05/202028/05/202080,000,000.001,8285.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
2302/06/202004/06/202050,000,000.001826 თვიანი03/12/2020GETD20C03238 პირველადი ემისია
2402/06/202004/06/202070,000,000.006742.25 წლიანი09/04/2022GETC22409022 დამატებითი ემისია
2509/06/202011/06/202080,000,000.0036412 თვიანი10/06/2021GETD21610256 პირველადი ემისია
2623/06/202025/06/202080,000,000.001,8005.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
               
N ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ემისიის ტიპი
2707/07/202009/07/202020,000,000.001826 თვიანი07/01/2021GETD21107279 პირველადი ემისია
2807/07/202009/07/202070,000,000.006392.25 წლიანი09/04/2022GETC22409022 დამატებითი ემისია
2914/07/202016/07/202050,000,000.0036412 თვიანი15/07/2021GETD21715295 პირველადი ემისია
3021/07/202023/07/202040,000,000.003,56110 წლიანი23/04/2030GETC30423171 დამატებითი ემისია
3128/07/202030/07/202080,000,000.001,7655.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
3204/08/202006/08/202020,000,000.001826 თვიანი04/02/2021GETD21204324 პირველადი ემისია
3304/08/202006/08/202070,000,000.008222.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 პირველადი ემისია
3411/08/202013/08/202050,000,000.0036412 თვიანი12/08/2021GETD21812340 პირველადი ემისია
3525/08/202027/08/202080,000,000.001,7375.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
3601/09/202003/09/202020,000,000.001826 თვიანი04/03/2021GETD21304363 პირველადი ემისია
3701/09/202003/09/202070,000,000.007942.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 დამატებითი ემისია
3808/09/202010/09/202050,000,000.0036412 თვიანი09/09/2021GETD21909385 პირველადი ემისია
3922/09/202024/09/202080,000,000.001,7095.3 წლიანი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
N ემისიის თარიღი ანგარიშსწორების თარიღი ემისიის მოცულობა ვადიანობა (დღე) ვადიანობა დაფარვის თარიღი ემისიის ტიპი
4006/10/202008/10/202020,000,000.001826 თვიანი08/04/2021GETD21408404 პირველადი ემისია
4106/10/202008/10/202070,000,000.007592.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 დამატებითი ემისია
4213/10/202015/10/202050,000,000.0036412 თვიანი14/10/2021GETD21A14427 პირველადი ემისია
4320/10/202022/10/202040,000,000.003,47010 წლიანი23/04/2030GETC30423171 დამატებითი ემისია
4427/10/202029/10/202080,000,000.001,6745.3 წელი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
4503/11/202005/11/202020,000,000.001826 თვიანი06/05/2021GETD21506454 პირველადი ემისია
4603/11/202005/11/202070,000,000.007312.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 დამატებითი ემისია
4710/11/202012/11/202050,000,000.0036412 თვიანი11/11/2021GETD21B11470 პირველადი ემისია
4824/11/202026/11/202080,000,000.001,6465.3 წელი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია
4901/12/202003/12/202020,000,000.001826 თვიანი03/06/2021GETD21603491 პირველადი ემისია
5001/12/202003/12/202070,000,000.007032.25 წლიანი06/11/2022GETC22B06330 დამატებითი ემისია
5108/12/202010/12/202050,000,000.0036412 თვიანი09/12/2021GETD21C09514 პირველადი ემისია
5222/12/202024/12/202080,000,000.001,6185.3 წელი30/05/2025GETC25530055 დამატებითი ემისია