აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
06/01/2020 70,000,000.00 182 09/07/2020 9.198
04/02/2020 20,000,000.00 182 06/08/2020 9.023
02/03/2020 20,000,000.00 182 03/09/2020 9.014
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
14/01/2020 50,000,000.00 364 14/01/2021 9.082
11/02/2020 50,000,000.00 364 11/02/2021 8.890
10/03/2020 50,000,000.00 364 11/03/2021 8.914
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
06/01/2020 70,000,000.00 821 09/04/2022 9.318
04/02/2020 70,000,000.00 793 09/04/2022 9.044
02/03/2020 70,000,000.00 765 09/04/2022 8.839
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
28/01/2020 80,000,000.00 1,947 30/05/2025 9.179
25/02/2020 80,000,000.00 1,919 30/05/2025 9.008
24/03/2020 80,000,000.00 1,891 30/05/2025 9.638
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
21/01/2020 30,000,000.00 2,917 18/01/2028 9.452
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
07/04/2020 20,000,000.00 181 08/10/2020 8.983
05/05/2020 50,000,000.00 182 05/11/2020 8.715
02/06/2020 50,000,000.00 182 03/12/2020 8.655
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
14/04/2020 50,000,000.00 364 15/04/2021 9.392
11/05/2020 80,000,000.00 364 13/05/2021 8.721
09/06/2020 80,000,000.00 364 10/06/2021 8.699
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
07/04/2020 70,000,000.00 729 09/04/2022 10.170
05/05/2020 70,000,000.00 702 09/04/2022 8.887
02/06/2020 70,000,000.00 674 09/04/2022 8.752
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
28/04/2020 80,000,000.00 1,856 30/05/2025 9.720
25/05/2020 80,000,000.00 1,828 30/05/2025 9.111
23/06/2020 80,000,000.00 1,800 30/05/2025 8.668
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
21/04/2020 40,000,000.00 3,652 23/04/2030 10.235
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
07/07/2020 20,000,000.00 182 07/01/2021 8.310
04/08/2020 20,000,000.00 182 04/02/2021 8.274
01/09/2020 20,000,000.00 182 04/03/2021 8.100
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
14/07/2020 50,000,000.00 364 15/07/2021 8.295
11/08/2020 50,000,000.00 364 12/08/2021 8.153
08/09/2020 50,000,000.00 364 09/09/2021 8.094
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
07/07/2020 70,000,000.00 639 09/04/2022 8.371
04/08/2020 70,000,000.00 822 06/11/2022 8.308
01/09/2020 70,000,000.00 794 06/11/2022 8.170
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
28/07/2020 80,000,000.00 1,765 30/05/2025 8.556
25/08/2020 80,000,000.00 1,737 30/05/2025 8.321
22/09/2020 80,000,000.00 1,709 30/05/2025 8.300
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
21/07/2020 40,000,000.00 3,561 23/04/2030 9.204
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
06/10/2020 20,000,000.00 182 08/04/2021 8.059
03/11/2020 20,000,000.00 182 06/05/2021 8.147
01/12/2020 20,000,000.00 182 03/06/2021 8.088
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
13/10/2020 50,000,000.00 364 14/10/2021 8.123
10/11/2020 50,000,000.00 364 11/11/2021 8.152
08/12/2020 50,000,000.00 364 09/12/2021 8.119
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
06/10/2020 70,000,000.00 759 06/11/2022 8.168
03/11/2020 70,000,000.00 731 06/11/2022 8.171
01/12/2020 70,000,000.00 703 06/11/2022 8.167
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
27/10/2020 80,000,000.00 1,674 30/05/2025 8.288
24/11/2020 86 000 000.00 1,646 30/05/2025 8.265
22/12/2020 86 689 000.00 1,618 30/05/2025 8.197
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
20/10/2020 40,000,000.00 3,470 23/04/2030 8.775