აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
02/02/2021 15,000,000.00 182 05/08/2021 8.002
02/03/2021 15,000,000.00 182 02/09/2021 8.000
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
09/02/2021 15,000,000.00 364 10/02/2022 7.940
09/03/2021 15,000,000.00 364 10/03/2022 7.9446
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
02/02/2021 20,000,000.00 730 04/02/2023 8.026
02/03/2021 20,000,000.00 702 04/02/2023 7.987
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
26/01/2021 35,000,000.00 1,826 28/01/2026 8.112
23/02/2021 35,000,000.00 1,798 28/01/2026 8.020
23/03/2021 35,000,000.00 1,770 28/01/2026 8.472
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
18/01/2021 25,000,000.00 3,379 23/04/2030 8.542
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
06/04/2021 15,000,000.00 182 07/10/2021 8.459
01/06/2021 15,000,000.00 182 02/12/2021 9.410
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
13/04/2021 15,000,000.00 364 14/04/2022 8.455
08/06/2021 15,000,000.00 364 09/06/2022 9.153
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
06/04/2021 20,000,000.00 667 04/02/2023 8.542
01/06/2021 20,000,000.00 611 04/02/2023 9.246
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
27/04/2021 35,000,000.00 1,735 28/01/2026 8.650
25/05/2021 35,000,000.00 1,707 28/01/2026 9.393
22/06/2021 35,000,000.00 1,679 28/01/2026 9.085
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
20/04/2021 25,000,000.00 3,288 23/04/2030 8.600
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
06/07/2021 15,000,000.00 182 06/01/2022 9.365
03/08/2021 15,000,000.00 182 03/02/2022 9.385
07/09/2021 15,000,000.00 182 10/03/2022 9.480
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
13/07/2021 15,000,000.00 364 14/07/2022 9.008
10/08/2021 15,000,000.00 364 11/08/2022 9.190
14/09/2021 15,000,000.00 364 15/09/2022 9.240
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
06/07/2021 20,000,000.00 576 04/02/2023 9.018
03/08/2021 20,000,000.00 548 04/02/2023 8.840
07/09/2021 20,000,000.00 513 04/02/2023 9.422
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
27/07/2021 35,000,000.00 1,644 28/01/2026 9.021
24/08/2021 35,000,000.00 1,616 28/01/2026 9.421
28/09/2021 35,000,000.00 1,581 28/01/2026 9.246
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
20/07/2021 25,000,000.00 3,197 23/04/2030 8.935
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
05/10/2021 20,000,000.00 182 07/04/2022 9.404
02/11/2021 20,000,000.00 182 05/05/2022 9.400
07/12/2021 20,000,000.00 182 09/06/2022 9.324
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12/10/2021 30,000,000.00 363 13/10/2022 9.248
09/11/2021 30,000,000.00 364 10/11/2022 9.044
14/12/2021 30,000,000.00 364 15/12/2022 9.963
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
05/10/2021 50,000,000.00 485 04/02/2023 9.222
02/11/2021 50,000,000.00 457 04/02/2023 9.097
07/12/202150,000,000.00 422 04/02/2023 9.078
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
26/10/2021 85,000,000.00 1,553 28/01/2026 9.211
22/11/2021 85,000,000.00 1,525 28/01/2026 9.154
28/12/2021 85,000,000.00 1,490 28/01/2026 9.865
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
19/10/2021 25,000,000.00 3,106 23/04/2030 9.248