საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
ეკატერინე გუნცაძე

დაიბადა 1985 წლის 31 მარტს, ქ.ქუთაისში.

  პროფესიული გამოცდილება

 • 09.09.2021- დან

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

   
 • 01.2015-
  09.2021

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი

   
 • 2019-დღემდე

  მოკლევადიანი ექსპერტი საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების პროექტებში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF);

   
 • 01.2019 - 07.2019

  VSP (სეკონდმენტი) მსოფლიო ბანკის სათავო ოფისი, ECADE განყოფილება, ცენტრალური აზიის პორტფელი, ვაშინგტონი, აშშ;

   
 • 2019 -
  2021

  მოკლევადიანი ექსპერტი საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებში PMCG

   
 • 04.2013-
  01.2015

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

   
 • 12.2011 -
  2015

  ტრენერი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

   
 • 04.2011-
  04.2013

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი

   
 • 12.2010 -
  04.2011

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის საბიუჯეტო პოლიტიკისა და ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი

   
 • 11.03.2010-
  12.2010

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის საბიუჯეტო პოლიტიკისა და ნაერთი ბიუჯეტის ფორმირების სამმართველო, უფროსი სპეციალისტი

   
 • 02.07.2008 -
  11.03.2010

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სამმართველო, სპეციალისტი

   
 • 09.2007-
  02.2008

  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, სახელმწიფო მმართველობის სკოლა, ადმინისტრაციის ასისტენტი;

   

  განათლება

 • 2006-2008

  მაგისტრის ხარისხი, სახელმწიფო მმართველობის სკოლა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA), წარჩინებით

   
 • 2002-2006

  ბაკალავრის ხარისხი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, წარჩინებით

   
 • 1991-2002

  ქ. ქუთაისი, წმინდა ნინოს სახელობის გიმნაზია, წარჩინებით

   

  ენების ცოდნა

 •  

  ქართული, ინგლისური, რუსული, ფრანგული