აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
04/01/2022 20,000,000.00 182 07/07/2022 10.193
01/02/2022 20,000,000.00 182 04/08/2022 10.163
01/03/2022 20,000,000.00 181 01/09/2022 10.230
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
11/01/2022 20,000,000.00 364 12/01/2023 10.007
08/02/2022 20,000,000.00 364 09/02/2023 9.913
07/03/2022 20,000,000.00 364 09/03/2023 10.550
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
04/01/2022 70,000,000.00 730 06/01/2024 9.928
01/02/2022 70,000,000.00 702 06/01/2024 9.788
01/03/2022 70,000,000.00 673 06/01/2024 9.885
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
25/01/2022 80,000,000.00 1,826 27/01/2027 9.795
22/02/2022 80,000,000.00 1,798 27/01/2027 9.685
22/03/2022 80,000,000.00 1,770 27/01/2027 10.143
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
18/01/2022 25,000,000.00 3,015 23/04/2030 9.833
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
05/04/2022 20,000,000.00 182 06/10/2022 11.008
03/05/2022 20,000,000.00 182 03/11/2022 10.878
07/06/2022 20,000,000.00 182 08/12/2022 10.645
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12/04/2022 20,000,000.00 364 13/04/2023 10.760
10/05/2022 20,000,000.00 363 11/05/2023 10.595
14/06/2022 20,000,000.00 364 15/06/2023 10.390
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
05/04/2022 70,000,000.00 639 06/01/2024 10.730
03/05/2022 70,000,000.00 611 06/01/2024 10.625
07/06/2022 70,000,000.00 576 06/01/2024 10.324
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
26/04/2022 80,000,000.00 1,735 27/01/2027 10.603
24/05/2022 80,000,000.00 1,706 27/01/2027 10.397
28/06/2022 80,000,000.00 1,672 27/01/2027 10.133
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
19/04/2022 25,000,000.00 2,924 23/04/2030 10.537
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
05/07/2022 20,000,000.00 182 05/01/2023 10.523
02/08/2022 20,000,000.00 182 02/02/2023 10.390
06/09/2022 20,000,000.00 182 09/03/2023 10.195
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
12/07/2022 30,000,000.00 364 13/07/2023 10.082
09/08/2022 30,000,000.00 364 10/08/2023 9.918
13/09/2022 30,000,000.00 364 14/09/2023 9.807
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
05/07/2022 80,000,000.00 548 06/01/2024 10.077
02/08/2022 80,000,000.00 520 06/01/2024 9.846
06/09/2022 80,000,000.00 485 06/01/2024 9.554
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
26/07/2022 90,000,000.00 1,644 27/01/2027 9.832
23/08/2022 90,000,000.00 1,616 27/01/2027 9.683
27/09/2022 90,000,000.00 1,581 27/01/2027 9.296
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
19/07/2022 25,000,000.00 2,833 23/04/2030 9.971
აუქციონის თარიღი ემისიის მოცულობა (ლარი) ვადიანობა (დღეები) დაფარვის თარიღი საშუალო შეწონილი განაკვეთი
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
04/10/2022 20,000,000 182 06/04/2023 10.076
01/11/2022 20,000,000 182 04/05/2023 9.973
06/12/2022 20,000,000 182 08/06/2023 9.841
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები
11/10/2022 30,000,000 364 12/10/2023 9.730
08/11/2022 30,000,000 364 09/11/2023 9.493
13/12/2022 30,000,000 364 14/12/2023 9.452
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
04/10/2022 80,000,000 731 06/10/2024 9.423
01/11/2022 80,000,000 703 06/10/2024 9.205
06/12/2022 80,000,000 668 06/10/2024 9.008
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
25/10/2022 90,000,000 1,553 27/01/2027 9.236
22/11/2022 90,000,000 1,525 27/01/2027 8.992
27/12/2022 90,000,000 1,490 27/01/2027 8.826
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები
18/10/2022 25,000,000 2,742 23/04/2030 9.346
15/11/2022 100,000,000 1,88818/01/2028 9.014
20/12/2022100,000,000 1,853 18/01/2028 8.929