საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
მირზა გელაშვილი

დაიბადა 1991 წლის 10 სექტემბერს, დაბა სურამში.

  პროფესიული გამოცდილება

 • 09.09.2021- დან

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

   
 • 09.2018-
  09.2021

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

   
 • 06.2018 -
  08.2018

  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი -
  შესაძლებლობების განვითარების ინსტიტუტი, აფრიკის სამმართველო, სტაჟიორი

   
 • 03.2017 – 06.2018

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი - მაკროეკონომიკური ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელი

   
 • 12.2015 -
  03.2017

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი,
  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური რისკების შეფასების სამმართველო -
  უფროსი სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი

   
 • 04.2014-
  12.2015

  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური,
  ეროვნული ანგარიშების სამმართველო - უფროსი სპეციალისტი

   

  განათლება

 • 2013– 2015

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  მაგისტრი, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა

   
 • 2009 – 2013

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  ბაკალავრი, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა

   

  ენების ცოდნა

 •  

  ქართული, ინგლისური