31-01-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,203,400.2 4,252,552.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,805,868.2 3,855,020.0
6 თვიანი 306,987.0 320,000.0
12 თვიანი 511,337.3 550,000.0
2 წლიანი 1,002,670.0 1,000,000.0
5 წლიანი 1,458,791.5 1,462,500.0
10 წლიანი 526,082.4 522,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 392,846.0 392,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,686.0 4,686.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

შენიშვნა: მთავრობის საშინაო ვალის მონაცემები დაკორექტირებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ წინსწრებით დაფარული ვალით.

29-02-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,363,447.9 4,412,552.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 3,965,915.9 4,015,020.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 306,760.5 320,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 519,837.2 560,000.0
2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,073,628.8 1,070,000.0
5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,539,764.4 1,542,500.0
10 წლის სახაზინო ვალდებულებები 525,943.0 522,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 392,846.0 392,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 240,846.0 240,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,686.0 4,686.0
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,511,787.0 4,562,271.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,124,535.3 4,175,020.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები306,576.7320,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები528,322.2570,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,145,338.61,140,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,618,354.81,622,500.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები525,943.0522,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები382,846.0382,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის182,000.0182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი4,405.74,405.7
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,620,906.3 4,672,271.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,233,654.6 4,285,020.0
6 თვიანი 258,401.5 270,000.0
12 თვიანი 536,540.5 580,000.0
2 წლიანი 1,213,820.0 1,210,000.0
5 წლიანი 1,658,909.2 1,662,500.0
10 წლიანი 565,983.4 562,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 382,846.0 382,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,405.7 4,405.7
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
4,791,393.2 4,842,271.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,404,141.5 4,455,020.0
6 თვიანი 239,316.5 250,000.0
12 თვიანი 572,596.1 620,000.0
2 წლიანი 1,284,904.9 1,280,000.0
5 წლიანი 1,741,340.6 1,742,500.0
10 წლიანი 565,983.4 562,520.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 382,846.0 382,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 182,000.0 182,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 4,405.7 4,405.7
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,347,779.0 5,398,528.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4,970,469.7 5,021,219.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 220,205.6 230,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 608,650.2 660,000.0
2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,356,623.3 1,350,000.0
5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1,822,808.2 1,822,500.0
წლის სახაზინო ვალდებულებები 962,182.4 958,719.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 370,846.0 370,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 6,463.3 6,463.3
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-07-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,410,474.8 5,455,014.1
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,030,278.7 5,074,818.0
6 თვიანი 172,479.4 180,000.0
12 თვიანი 617,283.3 670,000.0
2 წლიანი 1,186,452.5 1,180,000.0
5 წლიანი 1,850,575.5 1,848,000.0
10 წლიანი 1,203,488.0 1,196,818.0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 370,846.0 370,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.0 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 170,000.0 170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 9,350.1 9,350.1
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,573,128.7 5,615,026.7
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5,192,920.05,234,818.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები172,548.1180,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები625,979.0680,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,256,385.51,250,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,934,658.91,928,000.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,203,348.51,196,818.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები370,846.0370,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის170,000.0170,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი9,362.79,362.7
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,727,720.4 5,766,034.0
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები5,356,504.45,394,818.0
6 თვიანი172,632.0180,000.0
12 თვიანი634,873.6690,000.0
2 წლიანი1,326,941.01,320,000.0
5 წლიანი2,018,709.42,008,000.0
10 წლიანი1,203,348.51,196,818.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები360,846.0360,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი10,370.010,370.0
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
5,922,910.9 5,951,420.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,546,308.6 5,574,818.0
6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები172,712.2180,000.0
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები625,561.7680,000.0
2 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები1,396,099.91,390,000.0
5 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები2,103,271.32,088,000.0
10 წლიანი სახაზინო ვალდებულებები1,248,663.51,236,818.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 360,846.0 360,846.0
ობლიგაცია სებ-თვის 200,846.00 200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 160,000.0 160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხების სახით 15,756.3 15,756.3
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6,063,956.0 6,085,565.3
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,669,208.7 5,690,818.0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები144,013.6150,000.0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები616,780.0670,000.0
2 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,466,991.41,460,000.0
5 წლის სახაზინო ობლიგაციები2,192,760.12,174,000.0
10 წლის სახაზინო ობლიგაციები1,248,663.51,236,818.0
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები360,846.0360,846.0
ობლიგაცია სებ-ისთვის200,846.0200,846.0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის160,000.0160,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი33,901.333,901.3
შენიშვნა:არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2020 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
6 186 121,2 6 201 177,4
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5 792 450,8 5 807 507,0
6 თვის სახაზინო ვალდებულებები 115 306,8 120 000,0
12 თვის სახაზინო ვალდებულებები 608 059,5 660 000,0
2 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1 537 516,0 1 530 000,0
5 წლის სახაზინო ვალდებულებები 2 282 905,0 2 260 689,0
10 წლის სახაზინო ვალდებულებები 1 248 663,5 1 236 818,0
სხვა ფასიანი ქაღალდები 352 846,0 352 846,0
ობლიგაცია სებ-თვის 200 846,0 200 846,0
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 152,000.0 152,000.0
საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 40 824,4 40 824,4
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა