31-01-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
1,960,406 1,983,354
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,387,560 1,410,508
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 371,649 394,200
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 451,429 451,286
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 449,599 450,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 114,884 115,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 572,846 572,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 132,000 132,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

28-02-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,051,711 2,074,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,478,865 1,501,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 363,047 385,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 526,428 526,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 464,485 465,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 124,906 125,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 572,846 572,846
ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 440,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 132,000 132,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

31-03-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,069,166 2,094,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,501,320 1,526,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 400,785 425,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 496,448 496,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 479,180 480,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 124,906 125,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 567,846 567,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 167,000 167,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

30-04-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,094,982 2,119,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,527,136 1,551,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 391,630 415,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 516,427 516,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 494,173 495,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 124,906 125,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 567,846 567,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვისს 167,000 167,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-05-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,118,159 2,144,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,550,313 1,576,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 372,222 395,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 536,281 536,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 508,278 510,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 567,846 567,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 167,000 167,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-06-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,155,681 2,184,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,597,835 1,626,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 390,718 415,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 555,965 556,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 517,620 520,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 557,846 557,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 157,000 157,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-07-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,197,303 2,228,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,639,457 1,670,306
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 397,317 424,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 575,968 576,284
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 532,640 535,022
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 133,532 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 557,846 557,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 157,000 157,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-08-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,171,618 2,203,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,613,772 1,645,306
12 თვიანი 387,087 414,000
2 წლიანი 560,515 561,284
5 წლიანი 532,640 535,022
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 557,846 557,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 157,000 157,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-09-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,179,073 2,211,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,633,227 1,665,306
12 თვიანი 396,206 424,000
2 წლიანი 560,515 561,284
5 წლიანი 542,976 545,022
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 545,846 545,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 145,000 145,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-10-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,192,480 2,225,652
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,646,634 1,679,806
12 თვიანი 405,201 434,000
2 წლიანი 564,927 565,784
5 წლიანი 542,976 545,022
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 545,846 545,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 145,000 145,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


30-11-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,153,186 2,185,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,607,340 1,639,306
12 თვიანი 381,066 409,000
2 წლიანი 539,742 540,784
5 წლიანი 553,000 554,522
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 545,846 545,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 145,000 145,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.


31-12-2015 მდგომარეობით

(ათასი ლარი)

მთავრობის საშინაო ვალი ნაშთი დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
2,155,269 2,187,152
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,617,423 1,649,306
12 თვიანი 381,066 409,000
2 წლიანი 549,825 550,784
5 წლიანი 553,000 554,522
10 წლიანი 133,531 135,000
სხვა ფასიანი ქაღალდები 537,846 537,846
ობლიგაცია სებ-თვის 400,846 400,846
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 137,000 137,000
შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.
<ოქტომბერი>
ორსაოთხუპაშაკვ
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

დონორი ორგანიზაციები

მოქალაქის გზამკვლევი
2020 წლის ბიუჯეტი

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა

ეკონომიკური ანალიზი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

სახელმწიფოს შიდა ფინანსური კონტროლი

დავების განხილვის საბჭო

ელექტრონული აუქციონი

ანგარიშები და პრეზენტაციები

სწავლება და კარიერა