სახელმწიფო ვალის მართვა;

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და ორმხრივ პარტნიორებთან თანამშრომლობა და კოორდინაცია;

საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან თანამშრომლობა ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგთან დაკავშირებით;

 სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი
  • ვალის აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო
  • საინვესტიციო პროექტების სამმართველო
  • ევროინტეგრაციის და პროგრამების სამმართველო.