მინისტრის მოადგილისათვის – საპარლამენტო მდივნისათვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების განხორციელების ხელშეწყობა

საქართველოს პარლამენტთან სამინისტროს ურთიერთობის კოორდინაცია